Nədir? “Toxmaqla Ritmik Yeriş” və ya “Azərbaycan idman yerişi” (AY-TRY) unikal keyfiyyətlərə malik yeni fiziki təlim növüdür. Bu yeriş sıçrayışla irəliləyən idmançının hərəkətinə bənzəyir. Hər iki qol eyni zamanda təcillə irəli və geri hərəkət edir. Ayaqlar növbə ilə qabağa doğru iri addımlar atırlar. Əldə tutulan…